Przejdź do treści

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?


Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie:

22 czerwca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
Zgodnie z Rozporządzeniem producenci mogą składać wnioski homologacyjne dla kas ONLINE w Głównym Urzędzie Miar od 6 lipca 2018 r.

Kolejny etap związany jest z datą 1.10.2018 r.  gdy planowane jest wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralnego Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz będzie można uzyskać odliczenie za
zakup kasy ONLINE.

  • Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE regulują:
  •  rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
  • rozporządzenie w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Ich treści można znaleźć na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (//legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053).

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  •  Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
  • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE będą mogły być wprowadzone do obrotu.
  • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT, czyli najwcześniej po 1 października 2018 r.

Kiedy dokładnie?

Biorąc pod uwagę powyższe można założyć, że  pierwsze kasy ONLINE pojawią się na rynku już na początku września 2018 r. ale ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po 1 października 2018 r.

Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?

Rozporządzenie zmieniającej ustawę o VAT zawiera harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

a) od 01.01.2019 r. – naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) od 01.01.2019 r. –  dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

c) od 01.07.2019 r. – związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

d) od 01.01.2020 r. – fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Ważne!

Ustawa zakłada, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Źródło tekstu oraz więcej informacji na stronie:   //www.posnet.com.pl/Kasy-ONLINE